Filmkubator

Slušaj+Gledaj

Rodna ravnopravnost

Kako se postiže rodna ravnopravnost? Što su rodni stereotipi? U čemu je razlika između roda i spola? U ovom podcastu učenici promišljaju što se očekuje od žena, a što od muškaraca u našem društvu. Zašto društvo nameće određene stereotipe i kako ih učimo te koja je uloga medija u formiranju rodnih stereotipa? Razgovaramo o rodno uvjetovanom nasilju i njegovim posljedicama te načinu kako reagirati u slučajevima nasilja

Renesansa

Renesansa, kao razdoblje koje je označilo procvat sva područja ljudskog djelovanja smještena je u ovom podcastu u povijesni kontekst navodeći neke od razloga njezina nastanka. Najveći je naglasak na djelovanju u književnosti i osobitostima te utjecaju pojedinih književnih vrsta.

Antička drama

Podcast daje pregled razvoja tragedije, komedije i satirske igre u antičko doba te donosi biografije najznačajnijih tragičara: Eshila, Sofokla i Euripida. Opisuju se počeci glume i način izvođenja te dijelovi dramskih djela.

Usporedba sa spiljom

Tko je Platon? Što su ideje? Zašto su ljudi okovani u spilji? U ovom podcastu objašnjavamo Platonovo učenje o idejama i vezu ideja s pojavnim svijetom. Učenici prepričavaju usporedbu sa spiljom i objašnjavaju što predstavljaju pojedini dijelovi usporedbe u ljudskoj spoznaji. Učenici promišljaju o važnosti Platonova učenja za današnje razumijevanje svijeta.

Supkulture

Što su supkulture? Po čemu se članovi supkultura razlikuju od ostalih članova društva? Koje vrijednosti, norme i rituali prevladavaju u određenim supkulturama? Učenici promišljaju što je kultura i koje su njene značajke te kakav je odnos dominante kulture i supkulture.

Cervantesov Don Quijote i Zoranićeve Planine

U podcastu se interpretiraju dva romana – Don Qijote kao jedan od važnih primjera renesansnog romana te Planine kao prvi hrvatski roman. Interpretacija obuhvaća čitanje pojedinih dijelova koji su bitni za razumijevanje utjecaja i značaja navedenih djela.

Marko Marulić i njegova Judita

Objašnjava se značaj Marka Marulića kao oca hrvatske književnosti. Uz biografski prikaz navode se najznačajnija djela, a naglasak se stavlja na djelo Judita. Čita se ulomak iz Biblije kao temelj Marulićevoj priči te se tumači povijesni kontekst nastanka djela.

LGBTIQ mladi u školskom okruženju

Okupljanjem stručnjaka iz različitih zemalja svijeta (od znanstvenika, sudaca, aktivista za ljudska prava itd…, a na inicijativu Međunarodnog odbora za ljudska prava) nastala su Jogjakartska načela.

Nestandardni oblici seksualnosti, LGBTIQ teme u školskom okruženju

Podcast opisuje nestandardne oblike ljudske seksualnosti, tj. jednu grupu ljudi koje možemo svesti pod zajednički termin LGBTIQ. Taj termin obuhvaća najšire rečeno jednu veliku grupu ljudi koji se razlikuju od kulturne – heteroseksualne norme i koja je velikim dijelom zbog svoje seksualnosti marginalizirana, ranjiva, izložena nasilju i stigmi.

Đuro Sudeta i njegova fantastična pripovijest Mor – jezik, struktura i kompozicija

U drugom podcastu pozabavili smo se jezikom i idejnim svijetom pripovijetke Mor. Interpretirali smo karakteristike njegovog lirskog, pjesničkog jezika, stilske figure kojima se služio te strukturom i kompozicijom njegovog teksta. Pozabavili smo se i tehnikom i motivima kojima gradi svoj nadrealni, fantastični svijet. Sve je i ovdje potkrijepljeno citatima iz samog djela.

Đuro Sudeta i njegova fantastična pripovijest Mor 

Na osnovu pripovijetke Mor i stručnih tekstova o radu Đure Sudete pripremili smo interpretaciju njegove fantastične pripovijetke Mor, nedovoljno cijenjene, a jedne od  najljepših fantastičnih priča cjelokupne hrvatske književnosti. U 1. podcastu pripovijetka je interpretirana kroz najvažnije elemente – stilske pravce, tematiku, likove te je sve potkrijepljeno citatima.

Što je filozofija?

Što je filozofija? U čemu je razlika između filozofije i znanosti? Ima li filozofija praktičnu primjenu? Učenici na temelju vlastitog iskustva i učenja filozofije definiraju

Novela od stanca

Klasik hrvatske književnosti prikazan u povijesnom i jezičnom kontekstu nastoji se približiti interpretacijom sadržaja mlađem čitatelju kako bi otkrio njegovu povezanost sa suvremenošću u temi

Može li filozofija pomoći?

Može li nam filozofija pomoći kod donošenja odluka? Možemo li živjeti dobro i kvalitetno ako ne promišljamo o onome što činimo? Koja je svrha čovjekovog